Boligerne på centeret

Dronningborg Plejecenter består af 21 plejeboliger, 18 ældreboliger med kald og en korttidsplads. Boligerne er fordelt på tre afdelinger.

Øverst er enden af Glashaven Bygningen huser indegruppen og udegruppen. Bag træerne ligger Brugerhuset

Dronningborg Plejecenter har to afdelinger med plejeboliger - Svalegangen og Glashaven. Korttidspladsen ligger i den ene af afdelingerne med plejeboliger.

Afdelingen med de 18 ældreboliger har vi navngivet Krystalgangen.

Alle boligerne er lyse og rummelige.

Der er tre typer af plejeboliger på Dronningborg Plejecenter. Alle plejeboligerne er torumsboliger.

Alle tre typer af plejeboliger indeholder en dejlig lys opholdsstue, et køkken, et soveværelse og et badeværelse med bruser. Der er adgang til have.

Der er et fælles vaskeri, hvor personalet vasker beboernes tøj. Der opkræves et beløb hver måned til at dække udgifterne til tøjvask.

Beboerne i plejeboligerne har et fællesrum, der er indrettet som kombineret spise- og opholdsrum.

Ældreboligerne på Dronningborg Plejecenter er torumsboliger. Dog er der en enkelt etrumsbolig.

Lejlighederne består af en dejlig lys opholdsstue, et køkken, et soveværelse og et badeværelse med bruser. Der er adgang til have.

Lejlighederne er ca. 77 m2.

Der er vaskemaskine og tørretumbler i lejlighederne.

Korttidspladsen er beregnet til borgere, der i en periode har et særligt pleje- og omsorgsbehov, som ikke kan løses i eget hjem.

Behov for en korttidsplads kan for eksempel opstå i forbindelse med udskrivning fra sygehus, ved sygdom eller for at aflaste pårørende, som passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Borgeren bor kun i boligen i en begrænset periode og har samtidig en permanent bolig andetsteds i kommunen. Opholdets længde aftales ved indflytning og kan være op til tre uger med mulighed for forlængelse i særlige tilfælde. Borgeren betaler ikke husleje, men skal selv betale for kost og eventuel vask under opholdet.

Alle former for korttidspladser er placeret på eller tæt på et plejecenter, så der altid er personale i nærheden.

Der er én korttidsplads på Dronningborg Plejecenter.

Stue med lys stof sofagruppe med sofabord. Stort vinduesparti for enden af stuen

Sådan får du en bolig på Dronningborg Plejecenter

Upraktiske boligforhold, utryghed eller høj alder er ikke i sig selv nok til, at du kan blive tildelt en plejebolig eller ældrebolig med kald.

Du kan søge om en ældrebolig med kald, plejebolig eller demensbolig via kommunens visitationsafdeling.

Ældreboliger med kald er for ældre eller handicappede, der har brug for nogen fysisk eller psykisk pleje og omsorg døgnet rundt.

Plejeboliger er for personer med et stort behov for fysisk eller psykisk pleje og omsorg døgnet rundt. Du kan søge om en plejebolig, hvis du på trods massiv hjælp ikke kan klare at bo alene. Det vil typisk være, når hjemmeplejens eller dine pårørendes støtte og pleje ikke længere er nok.

Nogle plejeboliger er specielt indrettet til demente personer. Før du kan søge om en demensbolig, skal du være lægeligt udredt. Efter udredning kan du kontakte visitationsenheden.

Du skal være indstillet på at flytte, når du bliver tildelt en bolig. Hvis du siger nej til din førsteprioritet, slettes du af ventelisten. Hvis du siger nej til en bolig, der ikke er din førsteprioritet, vurderer visitatoren, om du alligevel kan blive stående på ventelisten.