Dronningborg Plejecenter

Dronningborg Plejecenter ligger i den nordøstlige del af Randers i bydelen Dronningborg. Centret huser 21 plejeboliger, 18 ældreboliger med kald, en enkelt korttidsplads, en café og aktivitetscentret Brugerhuset.

Pleje og hjælp

Vi tilbyder forskellige former for pleje og hjælp på Dronningborg Plejecenter. Hvilken pleje og hjælp, du får, afhænger af dine ønsker og behov.

Aktiviteter og træning

Vi har både åbne tilbud om aktiviteter og træning og tilbud, du skal visiteres til.

Faciliteter

Her kan du læse om faciliteterne på Dronningborg Plejecenter. Vi har bl.a. en café, en krolfbane og en sansehave til rådighed.

Ældreportalen

Ældreportalen

På Ældreportalen kan du som bruger, pårørende eller anden interessent finde relevante oplysninger om Randers Kommunes tilbud på ældreområdet.

Træningshøjskolen

Træningshøjskolen

Formålet med Træningshøjskolen er at forbedre mulighederne for at få en selvstændig og meningsfuld tilværelse og blive mere uafhængig af hjælp.

Økobageriet

Økobageriet

Vi har et kommunalt økologicertificeret bageri, som hører under Ældreområde Nord. Bageriet bringer ud til alle ældrecentrene i området.