Værdigrundlag

Når du flytter ind på Dronningborg Plejecenter, går vi op i, at du skal føle dig hjemme og fortsat kan leve dit privatliv som hidtil.

Billedet viser Krystalgangen med boliger i stuen og på første sal

Dronningborg Plejecenter skal være et hjem, hvor:

  • du som beboer så vidt som muligt kan fortsætte med at leve dit daglige liv med den nødvendige hjælp og støtte.
  • dine gæster er velkomne, så du kan bevare kontakten til din familie og dine venner.
  • der er et godt samarbejde med gensidig tillid mellem dig, dine pårørende og personalet.
  • den fornødne hjælp løbende bliver revurderet, så vi er sikre på, at vi udfører den hjælp, der er behov for.
  • der sættes pris på både beboernes og medarbejdernes trivsel.
  • personaleressourcerne bruges, hvor behovet er størst.