Personale

På Dronningborg Plejecenter kan du bl.a. møde social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, ufaglærte og elever.

Bygningen til venstre af billedet er Krytalgangen med trappen op til første sal og en masse glaspartier ud mod haven. Den lave bygning til højre i billedet er Brugerhuset

Centerlederen er den daglige leder og ansvarlig for, at hverdagen fungerer tilfredsstillende for både beboere og personale. Du og dine pårørende kan altid søge råd og vejledning hos centerlederen.

Centersygeplejersken er stedfortræder for centerlederen.

Til hver boenhed og døgnbemandet lejlighed er der tilknyttet fast personale, som består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, ufaglærte og elever. En af disse bliver din kontaktperson, når du flytter ind. Din kontaktperson er den, som hjælper dig med at "holde styr" på dagligdagen, f.eks. aftaler med din læge, indkøb, post, hjælp i din bolig og hvad I ellers aftaler. Din daglige hjælp består af det, der aftales med Visitationen.

Vi vil gerne hjælpe dig med at bevare de ressourcer, du har. Det gør vi bl.a. ved, at du selv skal udføre eller hjælpe med at udføre de opgaver, du kan. F.eks. kan du måske hjælpe med at tørre støv af, holde dine blomster, lægge tøj sammen og lignende.