Bruger-/pårørenderåd

På Dronningborg Plejecenter er der et bruger-/pårørenderåd. Rådet består af personalerepræsentanter, beboere, pårørende og centerlederen.

Billedet viser Krystalgangen med boliger i stuen og på første sal

Bruger-/pårørenderådet er et dialogforum mellem beboere, pårørende, medarbejdere og centerlederen.

Formålet med bruger-/pårørenderådet er at repræsentere beboerne, så der sikres indflydelse på den daglige pleje- og omsorgsindsats i boligerne.

Bruger-/pårørenderådet drøfter og fastlægger f.eks. indretning af fællesarealer, måltider, aktiviteter, højtider m.v. Rådet kan også yde en frivillig indsats ved sammenkomster og udflugter.

Derudover drøfter bruger-/pårørenderådet også tilsynsrapporter fra embedslægen og det kommunale tilsyn.

Der er fire årlige møder i bruger-/pårørenderådet, hvoraf det ene er et valgmøde.

Bruger-/pårørenderådet er "talerør" for beboere og pårørende. Alle der har "noget på hjerte", hvad end det er ris eller ros, kan altid trygt henvende sig til rådet.