Tilsyn

Et plejehjemstilsyn er din garanti for, at den sundhedsfaglige indsats lever op til sundhedsstyrelsens krav. Formålet med tilsynet er at forbedre den sundhedsfaglige indsats overfor ældre i plejehjem og plejehjemslignende boligenheder.

Plejehjemstilsynene er en værdifuld radar, som holder øje med, at den ældre får den rette medicin, om trivsel, ernæring, omsorg og aktiviteter, og om boligforholdene lever op til den standard som er fastlagt.

Tilsynet er en kontrol for, at myndigheden kan sikre, at de ældre får den hjælp, de er visiteret til, og at hjælpen udføres på en ordentlig måde.

Center Dronningborg får tilsyn af:

  • Embedslægeinstitutionen
  • Det kommunale tilsyn, anmeldt og uanmeldt tilsyn
  • Kontroltilsyn fra fødevarestyrelsen
  • Tilsyn fra Arbejdstilsynet
  • Revisionskontrol

Der udarbejdes to tilsynsrapporter om året fra embedslægen og fra det kommunale tilsyn.