Opsigelse af bolig

Der er tre måneders opsigelse på boligerne på Dronningborg Plejecenter. Ved fraflytning skal boligen opsiges skriftligt.

Plejeboligerne lejes gennem Lejerbo, mens ældreboligerne er tilknyttet Randers Boligforening. Den skriftlige opsigelse af boligen skal sendes til den af de to boligforeninger, som boligen er lejet igennem.

Da Randers kommune har visitationsretten, er lejlighederne ofte hurtigt udlejet igen efter opsigelsen.

Lejligheden skal afleveres i rengjort stand. Der er tilknyttet et malerfirma til boligforeningen.