Opsigelse af bolig

Ved fraflytning opsiges plejeboligen skriftligt til Lejerbo. Ældreboliger opsiges til Randers Boligforening.

Der er 3 mdr.’s opsigelse, hvilket skal ske skriftligt til Lejerbo/Randersbolig.

Da Randers kommune har visitationsretten, er lejlighederne ofte hurtig udlejet igen efter opsigelsen.

Lejligheden skal afleveres i rengjort stand. Der er tilknyttet malerfirma til boligforeningen.

Lejerbo
Regionskontor Aalborg, Vesterå 18
9000 Aalborg
Tlf. 70 12 13 10
Fax 38 12 14 74

Randersbolig
Marsvej 1
8960 Randers
Tlf. 70 26 00 76