Boligerne på Center Dronningborg

Center Dronningborg består af 21 plejeboliger fordelt på Svalegangen og Glashaven - herudover har vi en enkelt selvindskrivningsplads.

Endvidere består centret af 18 boliger med kald.

Boligerne er torumsboliger - der findes dog en enkelt etrumsbolig på centret.

Hvis du ønsker en bolig - kontakt kommunens visitationsafdeling.
Tlf. 89 15 25 50