Indflytning

Her kan du læse om proceduren ved indflytning på Dronningborg Plejecenter og de opfølgende samtaler, vi tilbyder efter indflytningen.

Stue med reol, spisebord og stole. Lyse vægge og lofter

For at gøre indflytningen på Dronningborg Plejecenter til en god oplevelse vil der i løbet af den første måned være en indflytningssamtale. Ved denne samtale er centerlederen, din kontaktperson og evt. en terapeut til stede. Samtalen giver dig mulighed for at fortælle, hvad du tidligere har været vant til i forhold til pleje, aktivitet, tandlæge, øjenlæge osv.

Samarbejdsbog

Ved indflytningssamtalen beslutter vi i fællesskab, hvad du har brug for hjælp til, og hvad du selv kan klare. Dette noteres i vores elektroniske journal - samarbejdsbogen, som vi starter på ved samme lejlighed, medmindre du allerede har en journal fra hjemmeplejen. Samarbejdsbogen er et arbejdsredskab for personalet og øvrige samarbejdspartnere. Hvis der sker ændringer i din hverdag i forhold til pleje og medicin, dokumenteres det i samarbejdsbogen.

Statussamtale

Inden for de første tre måneder vil der blive arrangeret en statussamtale. Ved denne samtale er du selv, din læge, centersygeplejersken og din kontaktperson til stede. Her vil I gennemgå evt. tidligere sygdomme, medicin m.m., så personalet bliver godt klædt på til at varetage opgaverne i dit hjem.

Efter den første statussamtale bliver du tilbudt statusbesøg ca. en gang om året.

Både ved indflytningssamtalen og statussamtalen er det en god idé, at en eller flere af dine pårørende deltager, hvis du ønsker det. Pårørendes deltagelse i disse møder bliver som regel starten på et godt samarbejde med dem.

Du og dine pårørende kan naturligvis altid aftale møder efter behov.