Aktiviteter og træning

Åbne aktiviteter

Åbne aktiviteter er tilbud, der er oprettet og styres af deltagerne selv eller af frivillige. Det kræver ingen visitation at deltage i disse aktiviteter.

Aktiviteter du kan visiteres til

Aktivitetscentret Brugerhuset tilbyder vedligeholdende aktiviteter, hvor der er tilknyttet faguddannet personale, i henhold til Serviceloven.

Besøgshunde

Flere af Randers Kommunes ældrecentre har aftaler med TrygFondens besøgshunde, som er et korps af frivillige hundeejere og hunde.

Vedligeholdelsestræning

Vedligeholdelsestræning er et tilbud til pensionister og efterlønsmodtagere, så de kan vedligeholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder.

Selvtræning

Selvtræning er et tilbud til raske pensionister og efterlønsmodtagere, der gerne vil holde sig i form og har lyst til at træne på egen hånd.

Genoptræning

Beboere på Dronningborg Plejecenter kan tilbydes både ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræning på enten Rosenvænget, Møllevang eller Åbakken.

Træningshøjskolen

På Træningshøjskolen arbejder vi med at øge din funktionsevne, så du kan blive helt eller delvist uafhængig af kommunal hjælp.

Kørsel

Hvis ikke du selv er i stand til at transportere dig til træning eller aktiviteter i aktivitetscentret, kan du få en bevilling til kørsel med taxa.